Arquivo por etiquetas: integración

Xa está dispoñíbel no blogue a guia para mulleres inmigrantes “A información fainos máis libres””

Aproveitar a diversidade como elemento de enriquecemento e non de división. Con este obxectivo e baixo o título A información fainos máis libres nace a guía para mulleres inmigrantes editada pola Oficina de Inmigración e máis o Centro de Información ás Mulleres (CIM) do Concello de Ribadeo. Nela recóllese información útil para facilitar a súa integración ás mulleres que elixen a vila ribadense como lugar para emprender novos proxectos de vida. Na guía pódense atopar  cuestións relativas aos procesos de regularización administrativa, os dereitos cos que contan, as obrigas que lles afectarán, prestacións económicas que poden ser do seu interese así coma os recursos dos que dispoñen no Concello de Ribadeo.

A necesidade desta guía é evidente pois segundo os datos dos que se dispón: “a maioría das persoas que teñen a condición de inmigrantes son ademais mulleres, e na maioría das ocasións mulleres con cargas familiares no país de chegada ou no de orixe”.

Está redactada en diferentes idiomas, que son os que se utilizan nos países de procedencia das mulleres imigrantes.( galego, español, inglés, ruso, árabe e portugués que conxuntamente co galego pode ser de axuda para aquelas  persoas procedentes de Portugal ou das áreas lusófonas, por exemplo Brasil…).

Alén de estar dispoñíbel nas dependencias do CIM e máis da Oficina de Inmigración, no Auditorio Municipal Hernán Naval, primeiro andar, dende hoxe pódese atopar tamén no apartado de recursos deste blogue.