Arquivo por etiquetas: violencia de xénero

Queres saber un pouco máis do 25N en Ribadeo?

Faremos algo porque sempre convén lembrar  o significado do 25 de novembro, para seugir alzando a voz ante esta porblemática que non cesa. Máis desde  á área de igualdade do Concello de Ribadeo procuramos que todos os días sexan 25, e traballar a prol desta causa ao longo de todo o ano.

Como vén sendo habitual, a Mesa  Interinstitucional de violencia de xénero do Concello de Ribadeo, que está integrada por persoa sanitario, educativo, polos FCSE, Policía Municipal e máis persoal do Concello,  emite un comunicado con motivo do Día Internacional contra á violencia de xénero.

Velaquí tedes íntegro o comunicado enviado á prensa :

O  número de denuncias por violencia de xénero nos últimos 5 anos  disminuíu nun 9,6%, según o Observatorio contra a Violencia Doméstica e de Xénero do Consello Xeral do Poder Xudicial ( CXPX). Esto non se corresponde coa disminución do número de casos, senón que estamos ante unha bolsa oculta de maltrato que non deixa de medrar. O primeiro trimestre deste 2013 equipárase nas denuncias interpostas ao número das presentadas no primeiro trimestre do 2007, que foi o momento no que se comezou a recoller ese dato na estatística xudicial. 

Por outra parte, os recursos  para ofrecerlle ás mulleres vítimas de violencia de xénero cada vez son menores e a sensibilidade das persoas nos diferentes ámbitos( policial, sanitario, educativo, social e xudicial) minguou considerábelmente.  Hai unha mensaxe de desmoblización e desesperanza para quen no seu fogar, en silencio sofre día a día esta barbarie froito do patriarcado.

A crise está a ocasionar  o recrudecemento da violencia económica. As mulleres afectadas pola reforma laboral, polos recortes en dependencia, polos despidos teñen que volver a depender das súas parellas, reconvertidos como antaño nos principais sustentadores da economía familiar. Todo isto, unido ao aillamento, o maltrato psicolóxico que anula ás vítimas deixándoas  sen vontade, ou ao medo  aos  golpes e  a morte ten un resultado final enganosoredúcese o número de denuncias, pero non  porque  disminuíran os casos de violencia. Por poñer, un dato, no que levamos de 2013, só un 18,2% das mulleres asasinadas  denunciara previamente ao seu agresor.

O empeoramento económico acompañado de falta de alternativas desde as institucións ten un efecto disuasorio nas  vítimas. De novo, estamos ante unha situación que require a necesidade de emancipación das mulleres para poder dar o paso a unha vida independente do agresor.  A violencia económica é moi agresiva, terríbel, porque non se ve e non se detecta. A violencia económica leva á violencia psicolóxica, pero ambas son díficiles de probar o que leva engadido que para demostrala, a vítima ten que atoparse cunha xuíza ou xuiz que sexa capaz de recoñecer os síntomas desta violencia psicolóxica.

Outra circunstancia preocupante  é a disminución das medidas cautelares impostas polos xulgados de violencia de xénero. Por exemplo, das 7.750 ordes de protección acordadas no primeiro trimestre do 2012, este ano, no mesmo período do anos só se ditaron 4583, o que supón un descenso do 7,11.

 Cabe subliñar tamén  a práctica cada vez máis extendida por parte dos maltratadores de poñer fin á muller acompañada das e dos fillos, como está a acontecer nos casos  máis graves de violencia, que son os que rematan en feminicidios (que é como en verdade deberíamos chamar aos asasinatos das mulleres) . Neste ano 53 mulleres e 7 nenos/as perderon a vida. 

E por último, queremos amosar a preocupación polo incremento de casos de maltrato entre nenas e adolescentes influído tamén  porque o  inicio das  relacións de noviazgo no Estado español  adiantouse aos 13 anos. Un tercio das mulleres que son vítimas de violencia de xénero son menores de 30 anos. O maltrato non se ciñe ás agresións físicas. Comezan a darse formas de violencia máis propias desta xeración, as que xurden co uso das novas tecnoloxías  que resultan aínda máis díficiles de detectar e distinguir. As redes sociais, os servizos de mensaxería utilizados nos teléfonos móviles, como o Whatsapp, entre outros instrumentos están facendo dano entre a xente moza, combinado con outras formas de violencia máis propias desta xeración como a que se exerce cos ciumes. Un alto porcentexe de xoves recoñece os ciumes como unha manifestación de  amor  no canto de calificalos como unha forma de control.

Son formas de violencia máis silenciosas pero que é importante que sexan recoñecidas para ser combatidas.

Charla o vindeiro 25 de novembro na Casa dasLetras :

E para sabermos un pouco máis destas violencias máis ocultas, o luns 25 de novembro temos unha charla ás 20.15 h na Casa das Letras, onde imos contar cunha das colaboradoras de Pikara Magazine. Bárbara G. Vilarinho disertará   arredor de ” Por qué o chaman feminazi, cando queremos decir igualdade??

lILA 25n

 

Este ano as xornadas de violencia de xénero do Concello de RIbadeo centranse nos poderes que sustentan á violencia machista

cartel xornadas VX

Nos tempos actuais de recortes e crise sistémica faise máis patente a necesidade de formármonos  e de ter espazos de encontro e reflexión para partillar  cómo atallar esta problemática. Este ano queremos centrármonos nos poderes estruturais que dificultan e impiden o avance  das políticas dirixidas a eliminar a violencia machista. Os diferentes poderes ( o  económico, o xudicial, o político )   a   través do mercado laboral, das leis,  dos medios de comunicación, da publicidade sustentan con formas máis sutís o actual  sistema patriarcal .  Ao tempo,  emerxen novas formas de violencia  cara ás mulleres, como a violencia sexual pola  inxesta  de sustancias químicas ou a violencia dixital.

folleto xornadas interior

Un ano máis o ente organizador destas xornada, a  Comisión  Interinstitucional de  Violencia de  Xénero, quere poñer ao alcance de todas  as persoas  novos  elementos de debate e reflexión para divisar un futuro esperanzador para esa metade da humanidade, para as mulleres, mozas e nenas.

As xornadas están dirixidas a profesionais que traballan a violencia de xénero  en calqueira das súas dimensións, desde profesionais dos servizos sociais, técnicas/os de Igualdade, avogadas/os, educadores/as familiares, profesorado, axentes das forzas e corpos de seguridade do Estado, policía local, persoal sanitario, persoas que integran as asociación de mulleres e asociación en xeral, persoal técnico das administración, responsables políticos, alumnado… e calquera persoa interesada no tema.

Dsenvolvéranse o venres 19 de abril pola tarde e máis o sábado ao longo de todo o día no Teatro de Ribadeo. É preciso inscribirse se vas asisitir a toda a xornada, xa que recibirás un certificado acreditativo. Quén queira poderá pasarse a algunha sesión ou charla que lle interese.

 folleto xornadas VX exterior

 

A Mesa Interinstitucional de violencia de xénero do Concello de Ribadeo ve con preocupación o aumento de casos de violencia de xénero entre a mocidade e oponse á Lei de tasas xudiciais e ao anteproxecto de reforma do Código penal .

Como ven sendo habitual nos últimos anos a  Mesa Interinstitucional de violencia de xénero que se reúne trimestralmente e está integrada por representantes das FCSE, da Policía Municipal, do centro de saúde, dos centros educativos e do Concello  emitiu un comunciado con motivo do día 25 de novembro, día internacional contra a violencia de xénero.  Por si o queredes ler :

A Mesa  Interinstitucional de violencia de xénero do Concello de Ribadeo ve con preocupación o aumento de casos de violencia de xénero entre a mocidade e oponse á Lei de tasas xudiciais e ao anteproxecto de reforma do Código penal

 Desde a  Mesa  Interinstitucional de violencia de xénero do Concello de Ribadeo, que se reúne trimestralmente, faise  a seguinte valoración sobre a violencia de xénero existente no noso Concello:

Se o ano pasado valorábamos un estancamento no avance cara erradirar a violencia de xénero, agora a situación tórnase de extrema gravidade. Podemos falar claramente dun retroceso que se evidencia en tres eixos básicos:

  1. Con motivo do axuste presupostario que se están levando a cabo pola crise  as políticas dirixidas a paliar á  violencia de xénero sufren un retroceso importante. Os recortes están a afectar aos servizos públicos e iso está provocando unha saturación de traballo nas/os profesionais e a reducción ou eliminación de gran parte do presuposto en moitos programas.
  2. A nivel lexislativo as reformas auspiciadas e que se pretenden nos vindeiros meses  veñen a dificultar as posibilidades de acción das mulleres vítimas de violencia de xénero e  a impedir un maior entendemento e sensibilización social da violencia de xénero, que  é, manifestacións, efectos, etc. As taxas xudiciais  que entran este xoves en vigor agravarán a dominación do home sobre a muller mediante o control económico exercido sobre a mesma, deixando en mans do agresor o aceso a xustiza, tan demandando para as mulleres. Hai que ter en conta que non todas as mulleres que sofren violencia de xénero son beneficiarias de xustiza gratuita, (si de avogado de oficio), que son conceptos diferentes. Non obstante, un importantísimo porcentaxe delas son vítimas de violencia económica e carecen dos recursos que lle permitirán, no seu caso, ter acceso á Xustiza.  O anteproxecto de reforma do Código Penal impulsado polo Ministerio de Xustiza non inclúe o termo violencia de xénero. Ademais introduce a mediación como nova medida para condicionar a suspensión da execución da pena, unha cuestión que estaba vedada expresamente na Lei Orgánica 6/1985, do 1 de xullo do Poder Xudicial, tras a reforma introducida pola LO 1/2004 e o Convenio de Estambul do Consello de Europa asinado polo Estado español e pendente de ratificación. Debido ao desequilibrio de poder entre a vítima e agresor en casos de violencia de xénero, non cabe a mediación, cuxo principio básico é a igualdade entre as partes. O exercizo da mediación nesta casuística pon en risgo á vítima, ao tempo que minimiza a acción violenta do perpetrador. Por outra parte, a pesar de que a Lei de violencia de xénero vixente recolle expresamente que ninguna pena de prisión poda ser substituída por unha pena de multa, o anteproxecto de reforma do Código Penal contempla esta medida que vai aumentar a impresión xeralizada sobre a impunidade dos agresores e que ademais pode rematar recaendo sobre as propias vítimas en supostos de dependencia económica.
  3. Constátase unha relaxación na sociedade respecto á violencia de xénero. Os medios de comunicación volven a utilizar termos que están obsoletos e que se consideran contrarios ás boas prácticas, como por exemplo falar de crimen pasional, de ciumes sen nomear que é un caso de violencia de xénero e mesmo o tratamento deste tipo de delictos na páxina de sucesos.En relación con todo isto, vemos con preocupación o aumento de casos de violencia de xénero entre a mocidade.  Un tercio das mulleres que son vítimas de violencia de xénero son menores de 30 anos. O maltrato non se ciñe ás agresións físicas. Comezan a darse formas de violencia máis propias desta xeración, as que xurden co uso das novas tecnoloxías  que resultan aínda máis díficiles de detectar e distinguir. As redes sociais, os servizos de mensaxería utilizados nos teléfonos móviles, como o Whatsapp, entre outros instrumentos están facendo dano entre a xente moza, combinado con outras formas de violencia máis propias desta xeración como a que se exerce pola noite cos ciumes. Un alto porcentexe de xoves recoñece os ciumes como unha manifestación de  amor  no canto de calificalos como unha forma de control.

Son formas de violencia máis silenciosas pero que é importante que sexan recoñecidas para ser combatidas.

O número de denuncias por violencia de xénero mántense en 134.000.

O Observatorio da Violencia Doméstica e de Xénero do Consello Xeral do Poder Xudicial presentou os datos estatdísticos do ano 2011.

O número de denuncias de violencia de xénero rexistradas en 2011 mántense estable en 134.002 casos, ao representar unha variación do -0,1% respecto de 2010. Estas cifras supoñen que o ano  pasado se rexistraron unha media superior ás 367 denuncias diarias, según a estadística difundida polo  Observatorio contra a Violencia Doméstica e de Xénero do Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPX).

O estudo está baseado nos datos obtidos dos 106 Xulgados exclusivos de Violencia sobre a Mujer (JVM) existentes en todo o Estado así como nos 355 xulgados con competencias compartidas.

O 71,48% das denuncias foron presentadas polas propias vítimas, fronte ao 14,65% derivado da intervención directa da Policía e o 11,41% de partes de lesións. Só no  1,15% dos casos os familiares presentaron denuncia, mentras que as denuncias presentadas polo resultado da intervención dos servicios asistenciais foron do 1,31%.

En casi seis de cada dez casos (58%) a relación de parella mantiñáse no momento de solicitar as órdes de protección, mentras que nos outros catro casos (42%) a relación afectiva  se extinguirá. Esta tendencia tamén se mantén  estable respecto ao ano  2010.

O ano pasado  producíronse 15.460 renuncias á continuación do proceso en fase de instrucción (11,54% do total das denuncias presentadas). Esta cifra implica unha disminución do 2,8% respecto ao ano 2010.

A Presidenta do Observatorio contra a violencia doméstica e de xénero, Inmaculada Montalbán, destaca a tendencia hacia a estabilidade dos datos xudiciais rexistrados en materia de Violencia de xénero. Nos últimos cinco anos (2007-2011), produciuse un incremento medio del 6% de las denuncias.

Entre 2007 y 2011 interpuxéronse 672.065 denuncias cunha media anual de 134.413. Nestes cinco anos, rexistráronse  77.521 renuncias ao proceso de instrucción por parte das denunciantes (11,5% das denuncias), cunha media anual de 15.504 renuncias.

Desde o comenzo de 2012 rexistráronse 12 vítimas mortales a mans das súas parellas ou ex parellas, das  que ningunha denunciara por algún motivo  á súa parelle con anterioridade. “Es importante incrementar los esfuerzos de las instituciones y continuar con las campañas de prevención”, destaca Montalbán quien en rueda de prensa ha alertado del riesgo de ocultar este tipo de delitos.

Se queredes ver polo miúdo o estudo,

Pttp://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica_Judicial/Informes_estadisticos/Informes_periodicos/ci.La_violencia_sobre_la_mujer_en_la_estadistica_judicial__Datos_anuales_de_2011.formato3

Os días 20 e 21 de abril terá lugar a V xornada formativa sobre abordaxe integral da violencia de xénero no ámbito local.

Violencias simbólicas, violencias invisibles!!

Chegamos xa as V xornadas formativas de abordaxe integral da violencia de xénero desde o ámbito local. Foi no ano 2008 coa elaboración do Protocolo de prevención, detección e atención ás mulleres vítimas de violencia de xénero, cando comnzamos esta andaina formativa impulsada pola comisión interinstitucional de violencia de xénero. Esta comisión naceu co fin de elaborar dito protocolo para mellorar a coordenación e  o  traballo  en rede as diferentes entidades que no día a día traballamos na atención, detección e na prevención da violencia cara as mulleres.Esta comisión continúa a reunirse cunha periodicidade como mínimo trimestral e desde  a mesma definimos e deseñamos os programas das xornadas.

Este ano imos centrarnos na análise das violencias invisibles, da violencia simbólica. Aquela violencia sutil pero a máis ameazante para o mantemento deste sistema patriarcal sobre o que se estrutura a desigualdade de xénero.   Violencia difícil de percibir  e promovida no día a día tanto no noso entorno de traballo como no afectivo, co uso da lingua, coa publicidade, co uso das redes sociais, e coa pervivencia dos diferentes estereotipos e roles. Visibilizando esas violencias, detectándoas, desenmascarándoas, denunciándoas podemos abrir portas cara esa igualdade de xénero tan desexada e necesaria. Previr as violencias, previndo un fututo igualitario!!

Desde hoxe podedes comenzar a inscribirvos. A matrícula é gratuita.

Botádelle unha ollada ao programa