Arquivos mensuais: Setembro 2010

Un xornalismo de calidade ten que ter en conta a perspectiva de xénero

As conclusións do I Encontro de Xornalistas de Galicia, celebrado en Compostela este sábado,  inciden na necesidade dunha maior formación e sensibilización en cuestión de xénero para levar a cabo un traballo “de calidade, independentemente do sexo das e dos profesionais”.

Este encontro foi a antesala da celebración do III Encontro Estatal de Xornalistas con Visión de Xénero no que participaron profesionais de diferentes puntos do Estado.

Unha das máis críticas coa situación da muller no eido xornalístico, como traballadora e tamén como protagonista da información,  foi unha persoa que xa ten pasado por Ribadeo en diferentes ocasións, Isabel Menéndez. Destacou a necesidade dunha boa formación para así lograr unha información “de calidade, distinta á estándar”. “É o momento de realizar unha análise, como profesionais, do lugar no que nos atopamos, que é o que nos gusta e que escribimos de nós mesmas”, subliñou Isabel Menéndez.

No relativo á presenza da muller nos cargos directivos (no encontró estiveron presentes as directoras da Radio Galega, da TVG e máis a delegada en Galicia da axencia Europa Press), Menéndez mostrouse escéptica pois segundo dixo “en moitas ocasións ocupan un poder sen liderado; están pero non mandan”.

Ribadeo, unha vila para a conciliación

Dende fai varios anos, co obxectivo de contribuír a unha maior conciliación, puxerónse en marcha dende a área de Igualdade do Concello os Bonos- Axuda.

O Concello de Ribadeo subvenciona a asistencia ao programa Bos Dias  do CEIP Gregorio Sanz e á  ludoteca Dubidú nun 50% para todas aquelas nais con fillas/os menores de 10 anos que así o soliciten e se atopen nalgún dos seguintes casos:

  • Ampliación de formación: alfabetización, estudos secundarios, universidade, preparación de oposicións, cursos de formación ocupacional, exames e probas de avaliación presencial,…
  • Urxencias: enténdese como tais aquelas situacións que por causa de forza maior sobrevida fan preciso o coidado das/os nenas/os até a resolución da razón que a xerou.
  • Conciliar a vida laboral e familiar. Evitar a renuncia das mulleres ao posto de traballo polo gravoso que supón o uso deste tipo de servizos.

Para poder acceder a esta axuda, establecéronse uns criterios económicos. Podedes pedir máis información no 982120 739 ou escribindo ao e-mail cim@ribadeo.org.

Ainda así, isto só é unha  pequena axuda, e para que exista unha verdadeira conciliación entre a vida laboral e persoal das mulleres, é preciso que no fogar a outra parte se corresponsabilize. Para que a conciliación nos sexa útil debe haber unha corresponsabilidade por parte dos membros da parella.

Campaña contra a explotación sexual e Trata de persoas

Con motivo do Día Internacional contra a Explotación Sexual e a Trata de Persoas, que se celebra o próximo 23 de  setembro, a Secretaria Xeral de Igualdade organiza unha xornada sobre o tema na que se abordarán temas como a protección as vítimas ou o turismo sexual.

Este ano a campaña ten coma obxectivo sensibilizar sobre a prostitución como destino das persoas vítimas de trata e como forma de explotación sexual e violencia contra as mulleres. O público desta mensaxe son os mozos máis novos; por iso, distribuiranse nas universidades carteis e folletos coa mensaxe: “Cando mercas mulleres fomentas a súa venda. Non formes parte desta cadea de tortura”.

Para lembrar a terrible violación dos dereitos humanos que supón a explotación sexual e a trata de persoas, o departamento de igualdade do goberno galego tamén celebra nese día unha xornada de formación para abordar o asunto, que está aberta a todas e todos os cidadáns. A xornada realizarase  na Escola galega de Administración Pública (EGAP) en Santiago  o 23 de setembro.

Nela abordaranse temas como a “Definición e encadre do delito de trata con fins de explotación sexual”e “A sensibilización e incidencia das políticas públicas na erradicación da trata e a proteccións das vítimas”, a través de senllas conferencias impartidas pola profesora titular de Dereito Penal da Universidade Autónoma de Barcelona, Mª José Rodríguez Puerta, e dun representante do Proxecto Esperanza, respectivamente.

Ademais, a xornada concluirá cunha mesa redonda sobre turismo sexual, que contará coa participación do catedrático interino en Dereito Administrativo da Universidade de Extremadura, Pedro Brufau Curiel, a responsable de proxectos da ONG Rescate Internacional, Azahara Montero Magarín e a vicepresidenta da Asociación Catalana para la Infancia Maltratada – Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Puposes, Ana Sebastián.

Queixa pola falta de aplicación da Lei de Igualdade no eido cultural

Os colectivos Asociación Clásicas y Modernas para la Igualdad de Género en la Cultura (CyM), Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) e a Asociación de Mujeres en las Artes Visuales (MAV) fixéronnos chegar o seguinte comunicado que transcribimos de xeito íntegro:
La asociación Clásicas y Modernas para la igualdad de género en la cultura (CyM), la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios
Audiovisuales (CIMA) y la Asociación de Mujeres en las Artes Visuales (MAV) han presentado conjuntamente una queja al
Defensor del Pueblo y solicitado una investigación ante la falta de aplicación real y extensiva de la Ley Orgánica para la Igualdad
Efectiva de Hombres y Mujeres en los ámbitos de la creación y la producción artística e intelectual de las mujeres, contenidos que
inciden directamente en el compromiso de las asociaciones denunciantes.
Las tres asociaciones consideran que dicha Ley se cumple de forma insuficiente e irregular en el ámbito cultural y artístico, como lo
ponen de manifiesto algunos datos que exponemos a continuación.
REALES ACADEMIAS
Las Reales Academias (Española, de Historia, de Bellas Artes de San Fernando, de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de Ciencias
Morales y Políticas, de Medicina, de Farmacia, de Jurisprudencia y Legislación) están compuestas por hombres en una proporción
que oscila entre el 86, 4 % (Farmacia) y el 100 % (Jurisprudencia). La Ley de Igualdad apenas ha tenido incidencia en este ámbito,
ya que, de los 38 nuevos académicos/as electos entre 2007 y 2010 (por lo tanto, después de la aprobación de la Ley) en las
distintas Academias, sólo 5 son mujeres, es decir, un 13,2 %.
PREMIOS NACIONALES
De los galardonados con Premios Nacionales (hemos tomado en cuenta 23 modalidades de los mismos, excluyendo solamente los
que se conceden a personas jurídicas con preferencia a personas físicas) entre 2004 y 2007, 64 fueron varones y 9 mujeres (88 %
versus 12 %). Después de la Ley de Igualdad, en los años 2008 y 2009, la proporción ha variado sólo ligeramente: 10 mujeres, 37
hombres (21 % frente a 79 %). La presencia femenina en los Premios Nacionales ha sido prácticamente la misma bajo todos los
gobiernos de la democracia: si en la época de UCD (1978‐1981), fueron mujeres el 21 % de los premiados, entre 2004 y 2009,
gobernando el PSOE, esta proporción ha sido del 20 %.
ARTES ESCÉNICAS Y MÚSICA
Con la única excepción del Ballet Nacional de España, todas las direcciones artísticas de los centros que componen el INAEM
(Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música), a saber: Auditorio Nacional, Centro de Documentación de Música y Danza,
Centro de Documentación Teatral, Centro de Tecnología del Espectáculo, Centro Dramático Nacional, Centro para la Difusión de la
Música Contemporánea, Compañía Nacional de Danza, Compañía Nacional de Teatro Clásico, Joven Orquesta Nacional de España,
Museo Nacional del Teatro, Orquesta y Coro Nacionales de España y Teatro de la Zarzuela, están y han estado desde el comienzo
en manos de varones.
ARTES PLÁSTICAS
En los Patronatos de museos y centros de arte contemporáneo la presencia de mujeres es ínfima. MNCARS de Madrid: 5 mujeres
de un total de 21; MARCO de Vigo: 7 de 16; IVAM de Valencia: 3 de 13; Patio Herreriano de Valladolid: 3 de 11 (datos 2009). Así
como la masculinización en la dirección de Museos y Centros de Arte, véase por ejemplo, en Madrid, de 20 museos, sólo 1 estaba
dirigido por una mujer (mayo de 2010).
De los/as 12 artistas seleccionados/as para el pabellón español de la Bienal de Venecia en sus últimas seis ediciones (1999‐2009),
10 fueron hombres y 2 mujeres. De las 43 exposiciones individuales organizadas entre 2002 y 2005 por la SEACEX, Sociedad Estatal
para la Acción Cultural Exterior, sólo dos (5 %) llevaron firma femenina. De las 21 exposiciones individuales organizadas o
patrocinadas por la SEACEX en 2007 y 2008, tan sólo tres (14,3%) estuvieron dedicadas a artistas mujeres.Y tampoco se
colecciona su obra para que forme parte del patrimonio español: en 2009, las obras de artistas mujeres adquirida por el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía sólo representó el 7’4%.
CINE
En los últimos diez años en España sólo un 7% de las películas que se han hecho ha sido dirigida por una mujer. Las guionistas no
representan más allá del 15% de la industria y las productoras rondan el 20%
Mientras que en los años que llevamos de la actual década se han incrementado más que notablemente la presencia de nuevos
realizadores con relación a las dos décadas pasadas por el contrario, la aparición de nuevas realizadoras no sólo no ha aumentado
comparativamente en número a las nuevas directoras que debutaron en la década de los noventa (17,08%) sino que ha decrecido
(10,4%). La mayoría de las mujeres que se incorporaron como directoras en los años 80 (gracias al decreto Miró) no lograron hacer
en 20 años más que 1 película.
Sin embargo, hace ya varios decenios que las mujeres son mayoría en las carreras humanísticas y artísticas. Ya en 1950 la
proporción femenina entre los estudiantes de Filosofía y Letras en España rondaba el 70 %. Entre quienes se licenciaron en los
años 1982 a 1990 en Bellas Artes fueron mujeres el 56,9 %; en Filología, el 72,8 %, en Filosofía y Letras, el 65,2 %, en Geografía e
Historia, el 61,1%… Existe pues una generación de mujeres que por su formación y por su edad, debería estar hoy recibiendo un
reconocimiento equiparable al de sus compañeros varones, en una proporción al menos similar.
PREGUNTAS A LA DEFENSORA DE PUEBLO
Ante estos datos, las representes de las tres asociaciones plantean a la Defensora del Pueblo las siguientes preguntas:
¿Por qué no se aplica el artículo 26 de la Ley en lo que respecta a la paridad en los órganos consultivos y de decisión del ámbito
cultural y artístico: patronatos, Reales Academias, jurados de premios nacionales, concursos, así como en la oferta artística y
cultural sufragada con fondos públicos?.
¿Qué acciones se están desarrollando para garantizar la igualdad en dicho ámbito, si existe un plan de igualdad y con qué plazos de
aplicación?.
Si los códigos de buenas prácticas que rigen en las direcciones de museos, conservatorios, orquestas, centros dramáticos, premios,
concursos, etc., incluyen la obligación de paridad.
¿Qué áreas con personal experto en sistemas de análisis de género, o qué comisiones de especialistas se han creado para el diseño
y puesta en marcha de ayudas, subvenciones producciones y programaciones, acordes con todo lo propugnado en la Ley y para la
evaluación sistemática de su aplicación?.
¿De qué dotación presupuestaria disponen esas áreas?.
¿Qué incentivos fiscales se adoptan para que las empresas privadas asuman iniciativas tendentes lograr la paridad?.

O Observatorio da Mariña pola Igualdade presenta unha nova edición dos obradoiros “Dándolle a volta”

Coincidindo co comezo do novo curso escolar, O Observatorio da Mariña pola Igualdade presentou aos IES da Mariña os obradoiros “Dándolle a Volta”, unha serie de actividades que queren facer reflexionar ás e aos adolescentes sobre as desigualdades existentes entre mulleres e homes. Esta campaña está dirixida ás e aos estudantes dos cursos de secundaria e máis de bacharelato e conta co apoio da Obra Social de La Caixa.

As actividades queren  favorecer e proporcionar un coñecemento crítico sobre os mecanismos de transmisión de roles e estereotipos na sociedade que nos leven a identificar as causas da violencia de cara as mulleres, os modos nos que se dá e os posibles xeitos de abordala para traballar a súa prevención.

Os obradoiros constan dun total de cinco módulos: a construción da identidade de xénero, os roles e estereotipos sexistas, a análise dos medios nos que nos socializamos, a violencia nas relacións e un último módulo adicado á construción dun blog,  por parte do alumnado,  no que irán plasmando as súas impresións sobre o aprendido.

No último trimestre do curso pasado “Dándolle a Volta” xa estivo no IES Marqués de Sargadelos (Cervo), no IES Perdouro (Burela) e no IES Dionisio Gamallo Fierros (Ribadeo).