Campañas/Recursos

1. Un futuro por compartir en igualdade

Unha campaña do Centro de Información ás Mulleres (CIM) de Ribadeo e máis os centros de ensino da vila. Pretende fomentar un modelo de educación en igualdade.

Ler máis…

2. Xornadas formativas

Espazos para a formación de profesionais en materias como a loita contra a violencia machista ou a educación infantil, entre outros.

Máis información sobre as xornadas de educación infantil…

Máis información sobre as xornadas de prevención da violencia machista…

3. Foros permanentes para as mulleres

Espazos para a reflexión arredor daqueles temas que afectan ás mulleres.

Ler máis…

4. Protocolo local de prevención, detección e atención ás vítimas da violencia de xénero

Este é un documento base no que se estabelecen uns mínimos a partir dos que traballar de xeito continuado con aquelas mulleres vítimas da violencia machista. Está elaborado pola Mesa de Traballo Interinstitucional de Violencia de Xénero do Concello de Ribadeo.

Ver o protocolo.

5. Plan de Igualdade entre Mulleres e Homes no Concello de Ribadeo

Documento marco para estruturar as políticas e actuacións que axuden a erradicar as desigualdades existentes entre mulleres e homes.

Ver o plan.

6. Guía para mulleres inmigrantes
A Oficina de Inmigración e máis o Centro de Información ás Mulleres (CIM) de Ribadeo editaron unha guía para mulleres inmigrantes. Está dispoñíbel nas dependencias do CIM e máis da Oficina de Inmigración e agora tamén podes atopala neste blogue.


Ver guía.