Protocolo local de prevención, detección e atención ás vítimas da violencia de xénero

Protocolo local de prevención, detección e atención ás vítimas da violencia de xénero