Arquivo por etiquetas: titularidade compartida

Aprobada de xeito definitivo a Lei de Titularidade Compartida das Explotacións Agrarias

O Congreso dos Deputados aprobou, de xeito definitivo e por unanimidade, a Lei de Titularidade Compartida das Explotacións Agrarias, un texto que pretende favorecer a igualdade efectiva de xénero no medio rural a través do recoñecemento xurídico e económico da participación na actividade agraria. Trátase dunha lei que responde a unha demanda histórica tanto dos colectivos de mulleres rurais coma dos sindicatos agrarios que logo de décadas de traballo intenso ven como as mulleres que traballan no campo poden reclamar legalmente novos dereitos.

Este texto legal resolve unha desigualdade histórica e por fin, logo de moitos anos, as mulleres que levan décadas traballando nas explotacións familiares terán dereitos e aparecerán nos papeis.

Segundo datos publicados pola axencia AmecoPress, na actualidade máis dun tercio das persoas que traballan nas explotacións agrarias familiares son mulleres pero no 71,19 por cento dos casos a titularidade figura a nome dos homes, aparecendo as mulleres na categoría de “axuda familiar”.

A aparición da titularidade compartida significa deixar de lado o concepto de “axuda familiar” e recoñecer de xeito pleno o traballo e a responsabilidade de xestión de cónxuxes e parellas de feito da persoa titular, ofrecéndolles a posibilidade de ser copartícipes do traballo feito e máis da xestión así como dos beneficios na cotización á Seguridade Social ás persoas que ostentan dita cotitularidade.

Para conseguir a titularidade compartida e que esta sexa efectiva é preciso inscribirse no Rexistro de Titularidade Compartida que estabeleza cada Comunidade Autónoma, sendo esta quen comunique ao ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño os rexistros que se vaian producindo.

Nota de prensa publicada polo Congreso dos Deputados co gallo da aprobación da Lei.

Nota de prensa publicada polo Ministerio de Medio Ambiente, e Rural e Mariño co gallo da aprobación da Lei.